Privacy beleid

PRIVACY BELEID

Uw privacy is belangrijk voor Motorrijschool The Biker. Daar waar wij gegevens van u (ver)krijgen gaan wij hier mee om conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarom mag u er vanuit gaan dat wij uw gegevens nooit aan derden verstrekken en deze uitsluitend gebruiken om de dienstverlening aan u goed te laten verlopen.

AKISMET

Om spam tegen te gaan gebruiken wij, net als 90% van de WordPress websites, Akismet Antispam. Akismet verzameld hierbij informatie over bezoekers die reageren op deze websites . De informatie die Akismet verzameld hangt af van hoe de beheerder Akismet heeft ingesteld voor de website, maar standaard zit hier het IP adres van de reageerder, user agent, referrer en website URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mail adres en deze reactie zelf) bij.

Dit doen zij om hun anti-spam services te verbeteren.

GOOGLE WEBFONTS

Voor uniforme weergave van teksten gebruikt de website van Motorrijschool The Biker lettertypen die via het internet worden aangeboden door Google. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste lettertypen in uw browsercache om teksten en lettertypen weer te geven zoals bedoeld voor het ontwerp.

Doordat uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand moet brengen kan Google dus uw ip-adres achterhalen wanneer u onze website opend. Het gebruik van Google Web-lettertypen gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze plug-in. Dit vormt een gerechtvaardigd belang op grond van art. 6.1.f – DSGVO.

Als uw browser geen lettertypen vanaf het web ondersteunt, wordt een standaardlettertype door uw computer gebruikt.

Meer informatie over het gebruik door Google van gebruikersgegevens vindt u op https://developers.google.com/fonts/faq en in Google’s privacybeleid op https://www.google.com/policies/privacy/.